Obowiązek Informacyjny 

 

  Mobile Language Academy z siedzibą przy ul. Studziennej 33, 05-800 Pruszków wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej, pod numerem NIP: 5342302936, REGON: 145971412, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

1.     wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań:

a.    podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

b.    dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

 

2.     dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:

a.    dane przechowywane będą nie dłużej niż do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń

b.    podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

c.    dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

 

3.     dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług œwiadczonych przez administratora:

a.    dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaœnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem

b.    podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

c.    dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

 

4.     ma Pani/Pan prawo dostępu do tresci danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

5.     podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

 

     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: admin@academy.edu.pl

 

 

 

 

 

Academy

Mobile Language Academy

angielski@academy.edu.pl office@academy.edu.pl


Angielski z dojazdem

Angielski z dojazdem
Mobile Language Academy 
Dołącz do nas w serwisie Facebook
Jestemy na Facebooku

Kursy angielskiego